Activity

Kafka near the Mountain-Wang Zhu Solo Exhibition

Artists Zhu Wang

Works

 • Zhu Wang
  事情是这样的 , 2017

  ¥32,500

  Showed in event before.

 • Zhu Wang
  少年与弟弟 , 2016

  ¥21,300

  Showed in event before.

 • Zhu Wang
  山边的卡夫卡 , 2017

  ¥21,300

  Showed in event before.

 • Zhu Wang
  平常小景和浅梦中的光 , 2017

  ¥21,300

  Showed in event before.

 • Zhu Wang
  啤梨与青桔二 , 2018

  ¥15,500

  Showed in event before.

 • Zhu Wang
  啤梨与青桔一 , 2017

  ¥15,500

  Showed in event before.

 • Zhu Wang
  盘中瓜果 , 2018

  ¥12,500

  Showed in event before.

 • Zhu Wang
  凝视者 , 2017

  ¥21,300

  Showed in event before.

 • Zhu Wang
  明亮的孩子 , 2018

  ¥12,500

  Showed in event before.

 • Zhu Wang
  看不透 , 2017

  ¥21,300

  Showed in event before.

 • Zhu Wang
  家常小景 , 2017

  ¥15,000

  Showed in event before.

 • Zhu Wang
  红茶胖 , 2017

  ¥11,300

  Showed in event before.

 • Zhu Wang
  光芒 , 2018

  ¥21,300

  Showed in event before.

 • Zhu Wang
  此在 , 2018

  ¥21,300

  Showed in event before.

 • Zhu Wang
  被加长的阿童木 , 2017

  ¥21,300

  Showed in event before.

 • Zhu Wang
  竹造 五 , 2016

  ¥11,500

  Showed in event before.

 • Zhu Wang
  竹造 三 , 2016

  ¥11,500

  Showed in event before.

 • Zhu Wang
  竹造 六 , 2016

  ¥11,500

  Showed in event before.

 • Zhu Wang
  竹造 九 , 2016

  ¥11,500

  Showed in event before.

 • Zhu Wang
  由六颗瓜子组成 , 2016

  ¥10,500

  Showed in event before.

 • Zhu Wang
  我们不纠结意义了 , 2015

  ¥19,600

  Showed in event before.

 • Zhu Wang
  卵垒石 , 2015

  ¥16,600

  Showed in event before.

 • Zhu Wang
  等待果陀 , 2014

  ¥17,000

  Showed in event before.